Efekty

Efektywność treningu zależy od przyswojenia przez uczestników metod radzenia sobie z lękiem. Aby to osiągnąć, lęk każdego uczestnika zostanie poddany analizie w odniesieniu do: czynników predysponujących, czynników wyzwalających lęk, fizycznych i psychicznych objawów oraz mechanizmów podtrzymujących te objawy.

Podczas kursu chcemy podzielić się współczesną wiedzą o zjawisku związanym z odczuwaniem strachu i dostarczyć informacji o ważnej funkcji tej emocji w życiu każdego człowieka. Oznacza to, że strach jest przystosowawczą, psychofizyczną wrodzoną reakcją, która alarmuje nasz organizm i aktywizuje go do obrony w sytuacji realnego zagrożenia (niedźwiedź) lub niebezpieczeństwa, które nasz mózg odbiera jako realne (lot samolotem). Według naszego doświadczenia klinicznego i badań nad lękiem, fizyczne objawy niepokoju można zmniejszyć, przełamując tzw. spiralę lęku.

Oferowany kurs ma pokazać uczestników, że można mieć wpływ na fizyczne i psychiczne doznania wynikające z odczuwania irracjonalnego lęku, powstałego w obliczu nierealnego zagrożenia. Oferujemy naukę technik relaksacyjnych (stopniowe rozluźnienie mięśni i techniki oddechowe), konfrontowanie się z sytuacją wyzwalającą lęk w wyobraźni oraz tworzenie pozytywnego jej zakończenia.

Podzielimy się nagraniami i zachęcimy do odsłuchiwania ich oraz wykonywania ćwiczeń zawartych na CD w domu przed planowanymi lotami. Drugim obszarem zainteresowania jest tzw. restrukturyzacja poznawcza, polegająca na zidentyfikowaniu i zwerbalizowaniu zniekształconego wzorca myślenia i odkryciu indywidualnego procesu postrzegania zagrożenia oraz dokonania poznawczej modyfikacji. Tutaj udzielimy informacji, jak poznawcze interpretacje wpływają na utrzymywanie się lęku, nauczymy, jak je modyfikować oraz jak korzystać z technik: zastępowania myśli, wewnętrznego dialogu, kierowania uwagą. Wymienione techniki przygotowujące do lotu, będzie można przetestować podczas rzeczywistego konfrontowania się z obiektem wyzwalającym lęk w trakcie wspólnego lotu.