Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w warsztatach Pokochaj Latanie,Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza

Przeczytaj!

Przesłanie wypełnionego kwestionariusza jest niezbędne do zagwarantowania sobie miejsca na warsztatach. Jest on jednocześnie ważnym narzędziem przygotowawczym dla psychoterapeutów prowadzących zajęcia.

W odpowiedzi na Państwa zgłoszenie prześlemy na adres mejlowy nastepujące dokumenty dla sformalizowania procesu uczestnictwa:

  • Umowę uczestnictwa – bardzo proszę o zapoznanie się, wydrukowanie, wpisanie swoich danych, podpisanie i odesłanie do nas – najlepiej zeskanowanej pocztą mejlową na nasz adres.
  • Ramowy program zajęć z podanymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Zwracamy jednocześnie uwagę, iż podana w programie godzina zakończenia zajęć w sobotę jest orientacyjna. Zależy ona w znacznym stopniu od potrzeb i oczekiwań uczestników warsztatów.
  • Zasady pracy grupowej, czyli zestaw norm i wartości, których przestrzegamy podczas zajęć, i będziemy prosili Państwa o stosowanie się do nich.

Wraz z podpisaną Umową poprosimy o wpłatę zaliczki 60% na rachunek firmy podany w Umowie. Odesłanie do nas podpisanej Umowy i wpłata na rachunek są potwierdzeniem deklaracji uczestnictwa w warsztatach. Po zaksięgowaniu wpłaty, otrzymacie Państwo Umowę podpisaną z naszej strony.

Prosimy także o przesłanie numeru swojego dowodu osobistego, lub innego dowodu tożsamości. Jest to konieczne dla wyrobienia przepustek do wejścia na teren hangaru lotniczego. Ten dokument, którego numer zostanie podany przy zgłoszeniu, należy mieć ze sobą podczas warsztatów.

Rachunek bankowy dla dokonania wpłaty
Nazwa posiadacza rachunku:
Pokochaj Latanie Sp. z o.o.
01-494 Warszawa,
ul. O.Tobruku 18 C/42
NIP: 781-186-29-34

Nr rachunku bankowego:

PKO BP 81 1020 1185 0000 4502 0250 6020