Program

Szkolenia odbywają się w Ośrodku Szkolenia, co pozwoli wprowadzić Państwa w atmosferę i klimat lotniczy. W trosce o dobro uczestników, od początku kursu każdy korzysta ze wsparcia doświadczonego psychologa. Zindywidualizowane podejście psychoterapeuty jest odpowiednio dostosowywane do konkretnego przypadku lęku uczestnika i wspólnie z nim tworzy indywidualną „mapę” lęku przed lataniem. Dzięki temu będziecie Państwo mieli okazję do zrozumienia przyczyn powstania i utrzymywania się lęku przed lataniem oraz uzyskacie wskazówki jak postępować w przyszłości by redukować jego nieprzyjemne skutki.

Ponadto, kapitan podzieli się swoim doświadczeniem i odpowie na pytania dotyczące technicznych i logistycznych szczegółów związanych z lotem. Uczestnicy kursu otrzymają informacje na temat transportu lotniczego, zaplecza technicznego i bezpieczeństwa lotów oraz szkolenia pilotów i załogi. Podczas prezentacji i wspólnych dyskusji poznamy techniczne zasady latania wyjaśniając również inne kwestie z tym związane, a mianowicie zagadnienia związane z ruchem lotniczym ATC (Air Traffic Control), procedury bezpieczeństwa oraz tak niepokojących turbulencji.

Poznamy odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak to się dzieje, że samolot lata ?
 • Różne fazy lotu
 • Bezpieczeństwo podczas lotu
 • Jakie są obowiązujące procedury bezpieczeństwa
 • Możliwości zawrócenia samolotu z trasy oraz awaryjne lądowanie
 • Dźwięki samolotu i sprzęt ratunkowy
 • Kurs w przypadku warsztatów z lotem, kończy się właśnie wspólnym lotem, w trakcie którego można bezpośrednio skonfrontować się z sytuacją wyzwalającą lęk i zastosować zdobytą wiedzę.


Dzień pierwszy:

 • Przedstawienie uczestników;
 • Identyfikowanie treści poznawczych lęku;
 • Psychologiczny model powstawania i utrzymywania się lęku;
 • Neurobiologiczne podstawy lęku;
 • Trening relaksacji i przetwarzanie wyobraźni;
 • Podstawowe informacje na temat przygotowania pilotów oraz lotu; Informacje dotyczące kontroli samolotów przed lotem;
 • Procedury bezpieczeństwa i kontroli ruchu lotniczego
 • Techniczne szczegóły: zachowanie się samolotu podczas startu, lotu i lądowania.
 • Wizyta w hangarze samolotowym i dyskusja z technikiem

Dzień drugi:

 • Podsumowanie poprzedniego dnia;
 • Spotkanie z personelem pokładowym;
 • Psychologiczne strategie radzenia sobie z lękiem( restrukturyzacja poznawcza);
 • Przygotowanie do lotu: zaplanowanie sposobów radzenia sobie z lękiem;
 • Panel medyczny;
 • Odprawa i wspólny lot samolotem z lotniska WAW – w przypadku warsztatów realizowanych z lotem
  Rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia.

Lot samolotem:

Stanowi integralną cześć warsztatów, jest ich podsumowaniem.
Z uwagi na charakter zajęć, ich intensywność oraz z uwagi na aspekty terapeutyczne, sam przelot samolotem organizowany jest w dniu kończącym zajęcia lub możliwie najkrótszym terminie po warsztatach, do 2 tygodni po zajęciach. Jest to czas bezpieczny, z uwagi również na podjęcie decyzji o samym locie. W tym czasie uczestnicy wciąż mogą być w kontakcie z zespołem prowadzącym zajęcia.

Przelot samolotem trwa 30 minut. Pasażerom towarzyszy terapeuta prowadzący zajęcia. Dzięki wsparciu psychologa, który będzie przypominał o metodach zarządzania lękiem i wsparciu załogi samolotu, uczestnicy przezwyciężą swą trudność.

Podczas ostatniego etapu kursu, wspólnie podzielimy się swoimi doświadczeniami. Z pewnością dla większości uczestników pozytywne przeżycia będą stanowiły podstawę do kontynuowania przygody z lataniem.