„Bardzo dużo dało mi spotkanie się z osobami o podobnych problemach, w grupie spotkanie z psychologiem i pilotem, z fachowcam”