Kpt. pil. Jan Czyżewski

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, Akademii sztabu Generalnego, Warszawskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Akademii Obrony Narodowej.

789452136 test@test.pl